Telefonsalget sin historie

Begrepet telemarketing ble først brukt mye i slutten av 1970 for å beskrive Bell System kommunikasjon som er knyttet til nye bruksområder for utgående WATS og inngående gratis tjenester.

  • Telefonselgere

Framveksten av telemarketing kan spores tilbake til det 19. århundres telefonister eller sentralbordet, der flere sitter og tar imot og viderefører telefonsamtaler. Transkulturelle ansettelser ved sentralbordet (mest kvinner) ble spesielt populært i Nord-Amerika gjennom hele det 20. århundre, delvis på grunn av popularitet opparbeidet gjennom reklame. Etter overgangen fra telenettet til databasert elektronisk system, var jobben ved sentralbordet gradvis redusert. Men med fremveksten av reklame og populariteten til telefonbruk, ble nye arbeidsplasser, inkludert telemarketing jobber, opprettet.

  • Kvinner i telemarketing

call_centerTelemarketing, som i tilfellet med teleoperatørene, er et av de feltene som er kjent for å være okkupert av et overtall av kvinner. Den sentrale årsaken til å ansette kvinnelige operatører lå i det faktum at kvinners arbeid ble ansett som en form for billig arbeidskraft. Kvinnelige telefonansvarlige tjente om lag en halv til en fjerdedel av menns lønn. Også verdt å fremheve er at kvinner var mer høflige og veloppdragne enn mannlige aktører, og at de derfor fikk bedre kjemi med den de snakket til. Videre er den mer beroligende, delikate karakter av en kvinnes stemme ansett for å være en naturlig kvalitet, selv om ingen vitenskapelige bevis støtter denne uttalelsen. Denne naturaliseringen på arbeidsmarkedet, i hvert fall mellom kjønnene, førte til den stereotypiske oppfatningen av kvinner som telefonoperatører og konsulenter, som man kan se på film og i TV-serier. Dette er det altså en grunn for.

Callsenterteknologier omfatter talegjenkjenningsprogramvare for å tillate datamaskiner til å håndtere det første skrittet av kundestøtte. De bruker språkprosessering for å gi bedre kundebehandling, agent opplæring av automatisk utvinning av beste praksis fra tidligere interaksjoner, støtteautomatisering og mange andre teknologier for å forbedre agentens produktivitet og kundetilfredshet. Dette brukes også til salg.